Aankondiging van opdracht: administratie voor verhuur complex Roelof van Schevenstraat (Saxion Hogeschool)

14 juli 2020

Met deze openbare publicatie informeert de gemeente marktpartijen over de voorgenomen werkzaamheden van Woningstichting Vechtdal Wonen.

Gegevens van de opdracht zijn als volgt.

Korte beschrijving van de opdracht

Saxion Hogeschool heeft Vechtdal Wonen gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren voor het complex aan de Roelof van Schevenstraat 88 tot en met 114 met postcode 7521 SN Enschede, Saxion Hogeschool heeft Vechtdal Wonen verzocht om het administratieve beheer van dit complex te verzorgen. Vechtdal Wonen is bereid om Saxion te ondersteunen bij de verhuur van de woningen. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Het opmaken van huurovereenkomsten
  • Het innen van de huur
  • Sleuteluitgifte

Aanvang opdracht: 1 september 2020

Looptijd opdracht: tot 1 januari 2021, met mogelijkheid tot een nader te bespreken verlenging.

Omschrijving van het gebouw

Bestaande uit 14 appartementen met elk 4 kamers met daarbij gezamenlijke keuken, badkamer en toilet.

De 4 kamers zijn verdeeld in 1 kleine, 1 middelgrote en 2 grote kamers.

Oplevering na afloop werkzaamheden

Er vindt geen oplevering na afloop van werkzaamheden plaats. Er worden namelijk geen fysieke werkzaamheden aan het gebouw verricht. Voor zover dit om wat voor reden toch wel het geval mocht zijn, dient het gebouw in de oorspronkelijke staat te worden opgeleverd na de werkzaamheden.

Interesse?

Gedurende vier weken kunnen marktpartijen, anders dan woningcorporaties, interesse tonen in de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden. Tot vrijdag14 augustus 2020 kunnen marktpartijen contact opnemen met de opdrachtgever om een voorstel te doen. De contactgegevens van opdrachtgever zijn als volgt:  

Saxion

Eerste contactpersoon: Ilse Amelink, 088-0196563

Tweede contactpersoon: Betty Eenkhoorn, 088-0193689

Het staat de opdrachtgever vrij om te kiezen met welke partij hij een overeenkomst wenst aan te gaan voor de uitvoering van de werkzaamheden.