Aanmelding Initiatiefkracht Noord sluit eind deze week 

12 februari 2019

Laatste kans op startbijdrage bewonersinitiatief 

Op 26 februari 2019 ontvangt een aantal inwoners met wijkoverstijgende initiatieven een startbijdrage van maximaal 2.500 euro voor realisatie van hun idee. Op 15 februari sluit de aanmelding voor initiatiefnemers die ook voor die bijdrage in aanmerking willen komen. 

‘Initiatiefkracht Nieuwe Stijl’: zo is de presentatieavond op 26 februari bij De Melkweg aan de G.J. van Heekstraat te kenschetsen. De Commissie Initiatiefkracht honoreerde eerder al wijkoverstijgende initiatieven in Enschede Noord, maar kiest er dit keer voor initiatiefnemers het podium te bieden om in aanmerking te komen voor een startbijdrage.  

Tijdens deze avond kunnen initiatiefnemers hun idee presenteren en hun hulpvraag stellen, de commissieleden stellen op hun beurt verhelderende vragen - en ook het aanwezige publiek kan dat doen. Na de presentaties vindt er een stemronde plaats, waarbij zowel de 
commissie als het publiek een stem heeft. De initiatieven die het meest tot de verbeelding spreken krijgen een startbijdrage van maximaal 2.500 euro.  

De commissie is expliciet op zoek naar nieuwe ideeën, met een wijkoverstijgend karakter. Het initiatief dient betrekking te hebben op stadsdeel Noord en daar geworteld te zijn. Ook dient duidelijk te zijn waarvoor een bijdrage van Initiatiefkracht wordt gevraagd, en welke 
hulp wellicht nodig is. Voorwaarden voor de aard van het idee zijn terug te lezen op www.jijmaaktdebuurt.nl​.  

Heb je een goed idee voor Enschede Noord? Kijk dan of het bij de voorwaarden past en dien het, ​uiterlijk 15 februari​, in bij Saskia van Dijk via s​.v.dijk@enschede.nl​. De commissie komt er dan snel op terug en laat weten of en hoe je het podium kunt pakken.  

Wil je aanwezig zijn als publiek, of heb je hulp te bieden aan initiatiefnemers? Ook dan ben je van harte welkom op dinsdagavond 26 februari vanaf 19.30 uur bij De Melkweg aan de G.J. van Heekstraat 408 in Enschede. In dat geval wel graag even aanmelden via hetzelfde, bovenstaande, mailadres.

Flyer pitchavond