Bereikbaarheid Wijkwijzers en Wijkteams Enschede rond  Kerst en jaarwisseling

11 december 2020

Wijkwijzer

Alle Wijkwijzers zijn gesloten van 24 december tot en met 3 januari. 
Daarna bent u weer van harte welkom tijdens onze 
inloopspreekuren. Meer informatie over de Wijkwijzers kunt u vinden 
op www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer. 

Wijkteams Enschede

Wijkteams Enschede is donderdag 24 december vanaf 12.30 uur en 
vrijdag 25 december de hele dag gesloten. Dat geldt ook voor 
donderdagmiddag 31 december en vrijdag 1 januari.
Voor crisissituaties zijn de wijkteams op donderdag 24 en donderdag 
31 december tussen 12.30 en 17.00 uur bereikbaar via 
telefoonnummer 053 4817900.

Bereikbaarheid buiten openingstijden

Heeft u buiten de openingstijden behoefte aan een gesprek, dan 
kunt u bellen met Sensoor, tel. 074 – 255 25 55. Voor zeer dringende 
gevallen kunt u 24 uur per dag bellen met Veilig Thuis Twente, tel. 
0800 – 2000.

Meer informatie

• U kunt altijd gebruik maken van onze online hulpverlening. Via 
www.onlinehulpenschede.nl kunt u uw vraag digitaal stellen aan 
een wijkteammedewerker.
• Website: www.wijkteamsenschede.nl
• E-mail: info@wijkteamsenschede.nl  
• Centrale telefoonnummer Wijkwijzers en wijkteams: 053 - 481 79 
00 (maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur)

De medewerkers van de Wijkwijzers en Wijkteams Enschede 
wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2021!