Bijeenkomst seniorenhuisvesting in Prismare

02 november 2016

Waar en hoe wonen senioren in de toekomst in Enschede? "Op eigen kracht voorwaarts!"

Het Plaatselijk Overleg Ouderenbonden (POOB) van Enschede organiseert een bijeenkomst over seniorenhuisvesting. Alle facetten van het wonen met zorg komen aan de orde.

Zijn er wel genoeg seniorenwoningen in Enschede? Wat kun je zelf doen om je huis aan te passen aan het ouder worden? Wat kan de woningbouwcoöperatie doen? Hoe spelen de zorgcentra erop in? Wat doet de gemeente om het wonen met zorg mogelijk te maken? Wat zijn de mogelijkheden via de Wmo woonvoorzieningen?

Tijdens deze middag is er gelegenheid om vragen te stellen en uw mening te geven over het zelfstandig wonen met zorg. De uitkomsten van de discussie worden samengevat in voorstellen naar de gemeenteraad.

 • Donderdag 10 november 2016
 • Prismare in Roombeek van 14.00 tot 16.15 uur
 • Toegang is gratis en iedereen is welkom

Programma:

 1. Henk Gerritsen van zorgorganisatie Ariens Zorgpalet, voorzitter werkgroep Wonen en Zorg licht de Enschedese situatie toe.
 2. Hans Engelbertink en Maria Walter, coördinatoren van het project "Lang zult u wonen" laten met behulp van een film en een tentoonstelling zien hoe je op een eenvoudige manier je huis seniorenproof kunt maken.
 3. Pauze waarin u de tentoonstelling kunt bekijken.
 4. De Projectleider van woningbouwvereniging Domijn vertelt hoe een seniorenmakelaar kan helpen bij het zoeken naar een geschikte seniorenwoning.
 5. Wethouder Jeroen Hatenboer vertelt over de woonvisie ten aanzien van seniorenhuisvesting en hoe dit in concrete daden wordt vorm gegeven.

Informatie bij:

 • Hanny Flore, ANBO tel. 053 476 4515
 • Martin Koning, PCOB tel. 053 433 3069
 • Louk Geilenkirschen, KBO tel. 053 435 7966