De Alfonsusschool is gezond

02 oktober 2019

De Alfonsusschool heeft het vignet Gezonde School behaald. 

Met het vignet Gezonde School laat de Alfonsusschool zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Alfonssusschool is trots op dit behaalde resultaat! Op 27 september onthulde sportwethouder Niels van den Berg samen met Timon en Jara van de Alfonsus het vignet.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Alfonsusschool voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: twee keer per week (planmatig) bewegingsonderwijs door een vakdocent, structureel Beweegwijs op het plein en naschoolse sportactiviteiten in samenwerking met Sportaal.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.