De Stadsdeelcommissie Noord nodigt u uit!

U bent van harte welkom op 15 maart 2016 om 19.30 uur in Stedelijk Lyceum Kottenpark aan de Lyceumlaan 30!

Misschien wilt u meer weten of meepraten over de volgende onderwerpen:

De raadsleden willen graag horen hoe u de grondwateroverlast ervaart en welke mogelijke oplossingen u zelf ziet. De wethouder licht de geschiedenis, de huidige situatie en het onderzoek van TAUW toe. Na het onderzoek nemen de commissieleden een politiek standpunt in en kunnen zij uw inbreng daar ook bij betrekken. Meld u aan als u hierover het woord wilt voeren bij Cindy Keijser.

Vanuit de ‘Weken van de wijken’ in Noord hebben bewoners aangegeven welke thema’s zij belangrijk vinden. Dit is afgestemd met o.a. politie, woningbouwcorporaties, wijkteams en de gemeentelijke afdelingen. Met de leden van de stadsdeelcommissie en de aanwezigen wordt gekeken of zij zich kunnen vinden in de thema’s, doelen en ambities. Deze input wordt meegenomen in de stadsdeelagenda en de gemeentelijke begroting.

Wilt u iets anders kwijt? Wees dan welkom op De Zeepkist!
Wijk- of dorpsraden, bewoners en ondernemers kunnen hier signalen en opmerkingen vanuit de wijk kwijt.Meld u hiervoor aan bij Cindy Keijser via telefoonnummer 06-13264011 of email c.keijser@enschede.nl.

Dit is uw kans om te laten horen wat u belangrijk vindt voor stadsdeel Noord. Graag tot 15 maart!

Ton ten Vergert, voorzitter stadsdeelcommissie
Cindy Keijser, secretaris stadsdeelcommissie
Hans van Agteren, stadsdeelwethouder Noord
Wilmien Haverkamp, stadsdeelmanager Noord