Enquête over wijkpark Deppenveld

02 november 2016

Een onderzoek over de beleving van de parkbezoekers en de omwonenden van het park.

Chris Lubbers en Pim Pruijn zijn vierdejaars studenten van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie van Saxion Hogeschool in Deventer. Voor het stadsdeel Noord doen zij een onderzoek naar het wijkpark Deppenveld.

Het onderzoek gaat vooral over de beleving van de parkbezoekers en de omwonenden van het park. Daarom is ervoor gekozen om enquêtes af te nemen bij de direct omwonenden van dit park. Met deze enquêtes willen de studenten te weten komen wat u vindt van het wijkpark. Uw bevindingen nemen ze mee in het advies dat ze aan de gemeente gaan geven. De resultaten worden begin december gepresenteerd. Naast deze enquête zijn de studenten ook meerdere malen in het park te vinden om bezoekers persoonlijk aan te spreken over hun bevindingen.

Hebt u geen enquête ontvangen, maar wilt u graag meewerken aan het onderzoek? Tot 18 november is het ook mogelijk om de enquête online in te vullen op https://www.enquetesmaken.com/s/wijkparkdeppenveld. Uw hulp wordt erg op prijs gesteld!