Gezamenlijke Vergadering herinrichting Enschede-Zuid en Vergadering herinichting Enschede-Noord

Stockfoto van een contract dat wordt getekend
26 augustus 2021

De uitvoeringscommissies voor de herinrichtingen Enschede-Zuid en Enschede-Noord vergaderen op woensdag 8 september om 13:00 uur.

Deze gezamenlijke vergadering vindt plaats in

Restaurant Lutsche Alm,

Lossersestraat 189

7525 PE Lonneker

Deze laatste vergaderingen van beide uitvoeringscommissies staan in het teken van de formele afronding van beide herinrichtingsprojecten. Het betreft twee aansluitende korte vergaderingen

Belangstellenden worden uitgenodigd om deze openbare vergaderingen bij te wonen.


Het inhoudelijk te bespreken agendapunt voor beide commissies is:

  • Besluit tot overdracht van de dossiers van beide herinirichtingen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel en het verzoek aan Gedeputeerde Staten om de beide uitvoeringscommissies te ontbinden.

Aan het begin van de vergaderingen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van spreekrecht dient u dat uiterlijk de dag voorafgaand aan de vergadering per e-mail te melden aan de secretaris van beide uitvoeringscommissie, de heer J. van der Graaf, mail j.vd.graaf@overijssel.nl

Na afloop van de vergaderingen maken beide commissies gezamenlijk een rondrit door de herinichtingsgebieden om op die manier stil te staan bij de behaalde resultaten.

Beide agenda’s met agendastukken worden gepubliceerd op de webpagina van het project www.herinrichtingenschedezuid.nl respectievelijk www.herinrichtingenschedenoord.nl en op de website van de gemeente Enschede.