Gezocht: versterking voor Wijkbudgetcommissie Mekkelholt

05 februari 2020

Wijkbudget is geld voor uw buurt of wijk.

In Noord is voor elke wijk een budget vastgesteld. Bewoners zelf, kennen dit budget toe aan ideeën die passen binnen de gestelde criteria. Voor Mekkelholt doet de “Wijkbudgetcommissie Mekkelholt” dit.

Door verhuizing van leden is de wijkbudgetcommissie nu op zoek naar nieuwe, enthousiaste bewoners die het leuk vinden mee te denken en te doen. De commissie komt 1 keer in de 6 weken samen van 19.30 uur tot 21.00 uur om de aanvragen te bespreken. Soms worden de aanvragers uitgenodigd bij de commissie om hun idee toe te lichten.

Meedoen aan de wijkbudgetcommissie is boeiend, omdat u meer te weten komt wat er leeft en speelt in uw eigen wijk. U ontmoet ook actieve buren met inspirerende ideeën om de buurt levendiger en leefbaarder te maken. Het is een mooie rol daar een bijdrage aan te kunnen leveren.
De wijkbudgetcommissie hoort heel graag van u!!

Kijk welke aanvragen al gedaan zijn in Mekkelholt. Wilt u zelf een aanvraag indienen? Dan kan dat op de website van jij maakt de buurt.

Hulp nodig

Heeft u een goed idee, maar vindt u het lastig om zelf de aanvraag te maken dan kunt u bij de Wijkwijzer Noord in Beien, Meeuwenstraat 160, terecht voor hulp op maandag van 9.30 uur tot 12.30 uur en op donderdag van 11.00 uur tot 14.00 uur.
Voor reacties en meer informatie: wijkbudgettenmekkelholt@gmail.com