Herinrichting Othmar ten Cate plantsoen

11 november 2020

Omdat verschillende speeltoestellen werden afgekeurd, ontstond de behoefte het plantsoen anders in te richten en op te knappen.

De buurt wilde een mooi buurtplein waar mensen elkaar ook kunnen ontmoeten. Een werkgroep, bestaande uit bewoners, verzamelde ideeën uit de buurt voor een ontwerp. Daarbij werd de samenwerking met de wijkbeheerder van de gemeente aangehaald.
Het plantsoen is tussen half februari en half maart 2021 gereed. De speeltoestellen zijn dan geplaatst en de nieuwe bomen, planten en struiken geplant. Op de schets kunt u zien hoe het er uit komt te zien.

De herinrichting van het plantsoen is mogelijk gemaakt door bijdragen van stadsdeelbeheer Noord en het Wijkbudget.
Wilt u weten hoe u zich kunt inzetten voor het realiseren van bewonersinitiatieven en hoe u wijkbudget kunt krijgen? Kijk dan op de website jijmaaktdebuurt.nl