Herstel bomenlaan Ledeboerpark

07 februari 2017

Vorig jaar raasde er een hevige wind over het Wageler en de Universiteit Twente. De storm zorgde voor veel schade.

Aan de Van Heeksbleeklaan werden 51 bomen omver geblazen. De helft van de overige bomen heeft zoveel schade dat ze gekapt moet worden.

De bedoeling is om de oude smalle bomenlaan met lindes en kastanjes weer in ere te herstellen. Om jonge bomen tussen grote oude bomen te kunnen laten groeien, moeten ingrijpende maatregelen worden getroffen. Daarom worden de oude lindes teruggesnoeid tot 10 à 12 meter. Dat houdt in dat de kroon wordt verwijderd. Hierdoor krijgen de jonge bomen meer licht en vocht en de kans om zich goed te ontwikkelen. Ook de oude lindes vormen de komende jaren vanzelf weer een nieuwe kroon.

Dit voorjaar vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Zieke en beschadigde bomen worden verwijderd en de gezonde lindes ingenomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente. In het najaar vindt de nieuwe aanplant plaats van 107 nieuwe lindes en kastanjes. In totaal krijgt de laan weer 188 bomen.