Komt u naar de stadsdeelcommissie Noord?

14 juni 2016

De stadsdeelcommissie nodigt u uit!

U bent van harte welkom op 21 juni 2016 om 19.30 uur in woonzorgcomplex ’t Achtervoort, ’t Achtervoort 1. Hier kunt u zich laten informeren of meepraten over het thema veiligheid.

Veiligheid is één van de speerpunten van stadsdeel Noord. Een breed en belangrijk thema voor veel inwoners. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de politie over hun werkwijze, over trends met betrekking tot veiligheid en criminaliteit in de wijk en over de wijze waarop bewoners de politie bij kunnen staan in het verbeteren van de veiligheid in de wijk. Wellicht heeft u zelf ook vragen of ideeën die u kwijt wilt. De burgemeester Onno van Veldhuizen is in zijn rol als portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid ook aanwezig om u meer te vertellen over deze bijzondere taak.

De zeepkist

Wilt u iets anders kwijt? Wees dan welkom op De Zeepkist! Wijk- of dorpsraden, bewoners en ondernemers kunnen hier signalen en opmerkingen vanuit de wijk kwijt. Meldt u hiervoor aan bij Cindy Keijser via 06-13264011 of c.keijser@enschede.nl. Dit is uw kans om te laten horen wat u belangrijk vindt voor uw wijk. Graag tot 21 juni!

Fietst u mee?

Voorafgaand aan de formele vergadering is er een fietstocht, waarin ook het thema veiligheid is verwerkt. Wees welkom om mee te fietsen! De start is om 17.30 uur bij de Kinderboerderij Noord, inclusief hapje en drankje. De fietstocht eindigt bij de vergaderlocatie ’t Achtervoort. U moet zich hier wel voor aanmelden. Dit kan bij Cindy Keijser, via 06-13264011 of c.keijser@enschede.nl.