Loaksteen Meeuwenstraat

19 september 2017

De Loakstenen- en begraafplaatsencommissie, een werkgroep van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker (www.shsel.nl) heeft onder andere als  doel voormalige markegrenzen weer zichtbaar en beleefbaar te maken.

Dat doet zij bijvoorbeeld door verdwenen grensstenen (loakstenen) in ere te herstellen op plaatsen waar dat kan en waar dat een meerwaarde heeft. Een van die locaties is de hoek van de Pluvierstraat/Meeuwenstraat bij Beien. Op 29 september 2017 om 14.00 uur wordt de steen feestelijk onthuld. Iedereen is welkom!

Omdat de commissie het belangrijk vindt voor het historisch besef van de jeugd, betrekken ze scholen in de directe nabijheid bij de onthulling. Ter plekke wordt een theaterstukje met en onder leiding van theatergroep Alludens opgevoerd en stadsdeelwethouder Van Agteren bevestigt een informatiebordje bij de steen. Plaatsing is mogelijk gemaakt door het wijkbudget Mekkelholt (www.jijmaaktdebuurt.nl).