Muziek & Mystiek concert op 17 februari

14 februari 2019

U bent van harte welkom op zondag 17 februari voor het concert Muziek & Mystiek aan de Dorpsstraat 44 Lonneker.

Muziek & Mystiek

Jan Pieter van der Giessen: setar, saxofoon & zang
Pieter Jansen van der Sligte: daf, ney, piano & zang

De geschiedenis van muziek gaat veel verder terug dan die van de taal. Al lang voordat de mens kon spreken beschikte hij over een manier om zijn innerlijke en uiterlijke belevingen uit te drukken. Toen eenmaal de gesproken taal in ons dagelijks leven steeds belang-rijker werd, groeide de behoefte aan muziek daarin mee. Dit kwam omdat de taal hoofdzakelijk gebruikt werd om ideeën en gedachten onder woorden te brengen. De innerlijke wereld van de mens had een krachtiger taal nodig. Een taal die zijn zoekende ziel naar de grenzen van tijd en ruimte kon stuwen: Muziek. Mystiek gaat nog verder en is een domein van innerlijke ervaring waar noch zintuig, noch taal, noch intellect ooit toegang toe zal kunnen krijgen. Het is een rijk, een “koninkrijk”, voorbij tijd en ruimte. Het Midden-Oosten kent een rijke mystieke geschiedenis en de Perzische Soefimuziek heeft Soefimeesters al eeuwen een weg geboden om tot de grenzen van tijd en ruimte te geraken, en met de kracht van goddelijke liefde voorbij het bekende te reizen, voorbij het “ik”. Op deze middag zullen Jan Pieter en Pieter het publiek laten proeven aan zo’n mystieke reis door het spelen van Perzische muziek. Hopelijk zal men op dat moment zijn ware zelf ontmoeten, en dansen op het pad van universele liefde, zonder einde!

 

 

 

 

 


Kapel "Uit Liefde" Dorpsstraat 44 Lonneker

Vrij entree. Na afloop bent u welkom in de Heerdstee achter de kapel voor een kopje koffie of thee en om even na te praten met andere bezoekers en optredende artiesten.

Zomiac dankt de Dorpsraad Lonneker voor de financiële bijdrage uit het dorpsbudget en de Kerkenraad van de PGL voor de gastvrijheid. Zonder die bijdragen zijn onze concerten niet mogelijk.
Zonder uw bijdrage trouwens ook niet. Daarom zijn we ons publiek dankbaar voor de financiële steun via de collecte bij de uitgang.

Volgend concert: zondag 17 maart,
Celia Cortez: piano 
Tessa van Genderen: trompet
Jurjen de Roest: contrabas