Nationale buitenlesdag basisscholen

kinderen op het schoolplein van basisschool Liduina
28 april 2021

Op 13 april 2021 was het Nationale buitenlesdag.

Dat buiten zijn goed is voor de ontwikkeling van kinderen is algemeen bekend. Ook tijdens schooltijd is het belangrijk dat kinderen buiten komen. Daarom zochten verschillende scholen die dag de buitenlucht op om les te geven en om lekker te bewegen.

Buiten leren heeft veel voordelen

Daglicht en frisse lucht zorgt er voor dat kinderen beter kunnen leren en op een andere manier leren samenwerken. Maar er zijn meer positieve kanten: kinderen zijn minder snel moe en voelen zich beter. Ook de juffen en meesters kunnen buiten meer uitdagende lessen geven. Lessen waar leerlingen zelf dingen moet uitzoeken en waarbij ze hun lichaam maar vooral ogen en oren goed moeten gebruiken.

Sint Liduina school

Op het schoolplein werden verschillende lessen gegeven. In groep 1 en 2 werd aandacht besteed aan taal en rekenen. Groep 3 ging naar buiten voor een les begrijpend lezen en de groepen 4 t/m 8 kregen een buitenles spelling.

kinderen op het schoolplein van basisschool Liduina

De Zevenster

Wat was het een feest bij De Zevenster. Alle groepen hebben buiten actief geleerd. De school is van plan om dit vaker te doen en niet alleen op de nationale buitenlesdag. De kinderen zeggen ook: “Buiten leren is leuk!”


Kinderen die taaloefeningen doen op het schoolplein bij basisschool Zevenster
Paulusschool

Op de Paulusschool gaan ze regelmatig het plein op om lessen in de buitenlucht geven. Het helpt om spelenderwijs lesstof te oefenen. Vooral het leren van de tafels en spelling lenen zich er goed voor. Vooral als je het in een estafettevorm giet. Natuurlijk ging de school ook op de nationale buitenlesdag naar buiten. Die dag werd er buiten geoefend met tafels, gerekend en begrijpend lezen.

Twee schooljongens die op het schoolplein van de Paulusschool hun oefeningen maken