Nieuw schoolpad Lonneker

21 februari 2017

Deze week is het nieuwe fiets- en wandelpad door het bos aan de Scholten Reimerstraat hoek Oldenzaalsestraat in gebruik genomen.

Het initiatief hiervoor is genomen door leden van de ouderraad van de Lonnekerschool.

De wens was om de leerlingen van de Daltonschool en de St. Liduina basisschool een kortere en vooral veilige schoolroute te bieden. Daarom is in samenspraak met de dorpsraad Lonneker en de gemeente Enschede gekeken naar een passende route voor een schoolpad voor met name kinderen vanuit de oostkant van het dorp. Twee weken geleden is in opdracht van stadsdeelbeheer Noord een breed pad aangelegd door het bos naast de St. Liduina school. De scholieren maken er inmiddels dankbaar gebruik van.