Ontmoetingscentrum Twekkelerveld

Veel ouderen wonen in de voor hen vertrouwde omgeving en willen dit nog zo lang mogelijk vol blijven houden.

Met hulp van familie, mantelzorg en bijvoorbeeld professionele ondersteuning lukt dit vaak ook goed. Toch kan het gebeuren, dat iemand wat vaker dingen gaat vergeten en dat het gedrag verandert.

Ondersteuning en begeleiding

Vaak is er behoefte aan ondersteuning en begelei­ding. Praten met lotgenoten kan erg prettig zijn. Het ontmoetingscentrum voorziet in deze behoefte. Het ontmoetingscentrum is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Mensen met een lichte tot matige vorm van dementie komen in het ontmoetingscentrum in de buurt samen. Mantelzorgers kunnen in het ontmoetingscentrum terecht voor tips, adviezen en begeleiding. Het ontmoetingscentrum kan diverse activiteiten bieden die in overleg en naar behoefte worden samengesteld.                                                                                                         

Samenwerking

Ontmoetingscentrum Twekkelerveld is een samenwerking tussen Bruggerbosch en Power. De gemeente Enschede steunt het initiatief. Locatie is de Opstandingskerk, Zonstraat 9.