Proeftuin Verkeersveiligheid – Menkotoren

24 november 2021

Een mooi project waarin leerlingen van groep 7 aan de slag gaan met de verkeersveiligheid rondom hun school.

Onlangs was de start van de proeftuin verkeersveiligheid op de Menkotoren. Een mooi project waarin leerlingen van groep 7 aan de slag gaan met de verkeersveiligheid rondom hun school. Dat doen ze samen met Heidy van Essen (Provincie Overijssel) en Gooitske Zijlstra (bureau Gooitz),

In deze proeftuin staan de kinderen centraal; kinderen hebben tenslotte een andere kijk op hun leefomgeving dan volwassenen. Letterlijk omdat ze kleiner zijn en een stad op andere ooghoogte zien. Kinderen ervaren de wereld anders en denken anders dan volwassen. Ook denken kinderen in mogelijkheden en laten zich niet beperken. In een aantal workshops gaan de leerlingen vervolgens zelf op zoek naar een verkeerssituatie waar in hun ogen wat aan moet worden veranderd. De verbetervoorstellen leggen zij voor aan de gemeente. De gemeente bekijkt dan wat de mogelijkheden zijn of gaat op zoek naar een alternatief dat erop lijkt.