Restauratie Van Heekpark

Enschede geniet al bijna een eeuw van fraaie stadsparken als voor- en achtertuin.

Deze parken zijn een geschenk van Gerrit Jan van Heek. Bij de overdracht van het Van Heekpark (1918) en het Van Lochemsbleekpark (1929) is door de familie Van Heek nadrukkelijk aangegeven dat het park beheerd moest worden door een Commissie van Beheer (CvB).

Restauratieplan

“In 2000 is met steun van architect Ton Thus een restauratieplan gemaakt, waarna voorpleinen, herkenbare entrees, renovatie van oude panden, nostalgische verlichting, vijver, ombouw van de tuinmanswoning tot het bekende theehuis Wattez (geëxploiteerd door cliënten van Aveleijn), werden gerealiseerd. Sportvoorzieningen zijn verbeterd, recent de nieuwe jeu de boules-accommodatie en de kunstgrasvelden van de korfbalvereniging”, licht Gerard Oude Vrielink namens de CvB toe.

Extra allure

Huub Punte, coördinator technische zaken CvB: ‘In 2018 moet het park gereed zijn voor opnieuw vele jaren gebruik. Aanpak wateroverlast, het planten van ruim 250 bomen, een bomenlaan langs de Savornin Lohmanlaan en nieuwe lage beplantingen moeten het park extra allure geven. Gereed voor de inwoners en de leden van de sportverenigingen van nu en in de toekomst. Dat is een uitdaging waarvoor tot 2018 circa 1 miljoen nodig is. De provincie draagt daar fors in bij, de gemeente verstrekt een lening en de eigen fondswerving voor het ontbrekende deel. We zijn content over de goede samenwerking met Stadsdeel Noord en de aanpak van projectleider Harrie Heijdens.”

Startsein renovatie

Hester Maij, gedeputeerde Cultureel Erfgoed, toonde zich tijdens de bijeenkomst op 12 februari onder de indruk van de aanpak van de CvB. Ze verzorgde met groot materieel de start op de parkeerplaats van TV Topspinners. Ook werd die ochtend de overeenkomst met de gemeente getekend door wethouder Hans van Agteren en de voorzitter CVB, Martien Molenaar.

Meer informatie vanheekpark.nl