Samen wonen, samen leven, samen zijn

24 januari 2017

Een kennismaking met Leon Buiting, de nieuwe Stadsdeelmanager Noord.

Samen. Voor mij als nieuwe Stadsdeelmanager Noord is dat waar het om draait. U als inwoner, ondernemer of instelling van het stadsdeel en ik als Stadsdeelmanager als verbindende schakel naar alle verschillende onderdelen van de gemeente. Samen aan de slag om het wonen, leven en werken in onze wijken mooi en aantrekkelijk te maken of te houden. Daarbij gaat het voor mij letterlijk om “samenzijn” in ons prachtige Stadsdeel Noord. Dit vanuit de kracht van u als wijkbewoner, waar nodig professioneel ondersteund door alle collega’s werkzaam in ons stadsdeel.

Wie ben ik?

Mijn naam is Leon Buiting. Vanaf 6 februari volg ik Wilmien Haverkamp op. Na langdurig in de zorg te hebben gewerkt, werk ik sinds 2008 voor de gemeente Enschede. Daarbij heb ik veel kennis opgedaan op het gebied van welzijn, werk, economie en onderwijs. De laatste jaren werkte ik als afdelingshoofd in het programma economie, werk en onderwijs.

Wat is de link met Enschede?

Ik woon al bijna vijftig jaar in onze mooie stad. Toen ik negen was kwam ik hier wonen. Ik heb Enschede zien groeien van oude textielstad tot de bruisende en moderne stad die het nu is. Een stad waarin het goed wonen, werken en leven is. Onze kinderen groeiden er op en we voelen er ons thuis. Er is cultureel, maatschappelijk en in het dagelijkse leven veel te doen en er zijn mooie plekken te bezoeken, zeker in het veelzijdige Stadsdeel Noord.

Wat wil ik voor het Stadsdeel Noord betekenen?

Ik kijk er naar uit om samen met u aan de slag te gaan. Om de verbindende schakel tussen inwoners, ondernemers, instellingen, gemeente en andere partijen te zijn. Er samen voor te zorgen dat we elkaar weten te vinden en opzoeken voor de dialoog; dat belemmeringen worden opgeheven en kansen kunnen worden waar gemaakt. Dat we samen zorgen voor een goede kwaliteit van leven in ons stadsdeel. Daar wil ik graag een rol in spelen . Mijn plan is om zoveel mogelijk mensen te spreken en te bezoeken. Zodat ik goed weet wat er bij u leeft en hoe ik u kan helpen om u in uw kracht te zetten. Ik kijk er naar uit, dus snel tot ziens.