Stadsdeelcommissie Noord nodigt u uit

18 mei 2016

U bent van harte welkom op 24 mei 2016 om 19.30 uur in Stedelijk Lyceum Kottenpark aan de Lyceumlaan 30!

Tijdens de vorige stadsdeelcommissievergadering 15 maart jl. stond het onderwerp grondwateroverlast op de agenda. Bewoners konden hun ervaringen vertellen en mogelijke oplossingen aandragen. De wethouder heeft tijdens deze vergadering de huidige situatie toegelicht en daarbij aangegeven dat TAUW op dat moment een onderzoek was gestart. De resultaten van dit onderzoek staan geagendeerd voor de stadsdeelcommissievergadering van 24 mei.

Wilt u iets anders kwijt? Wees dan welkom op De Zeepkist! De Wijk- of dorpsraden, bewoners en ondernemers kunnen hier signalen en opmerkingen vanuit de wijk kwijt.
Meld u hiervoor aan bij Cindy Keijser via telefoonnummer 06-13264011 of via e-mailadres c.keijser@enschede.nl.

Dit is uw kans om te laten horen wat u belangrijk vindt voor stadsdeel Noord. We zien u graag op 24 mei!

Ton ten Vergert, voorzitter stadsdeelcommissie
Cindy Keijser, secretaris stadsdeelcommissie
Hans van Agteren, stadsdeelwethouder Noord
Wilmien Haverkamp, stadsdeelmanager Noord