Startbijeenkomst Groene Loper Enschede

Als je rond kijkt in Enschede zie je telkens meer groene initiatieven in en rond de stad. Steeds meer mensen zijn bezig om hun eigen omgeving groener te maken. En de vraag naar groene en goede producten wordt steeds meer. De Groene Loper Enschede wil de initiatieven die groen bezig zijn ondersteunen en samen brengen. Samen kun je van elkaar te leren en meer bereiken. Ben je al bezig met een groen project, of heb je een leuk idee om jouw buurt groener te maken? Kom dan naar de startbijeenkomst van de Groene Loper Enschede! Deze vindt plaats op woensdagavond 10 februari bij Stichting Beien Noord, Meeuwenstraat 160 van 19.30 – 22.00 uur.

Groene Loper Enschede

Binnen de Groene Loper Enschede komen alle groene initiatieven samen, van buurtpluktuin, bijenlinten en stadslandbouw tot natuurspeelplekken. Hierdoor kunnen we onze krachten bundelen, van elkaar leren, gereedschap delen, nieuwe mensen betrekken en zelfs nieuwe initiatieven laten ontstaan. De Groene Loper brengt de geïnteresseerde mensen en al actieve partijen samen, haalt kennis en inspirerende voorbeelden van andere steden naar Enschede en ondersteunt de initiatieven waar mogelijk.

Tijdens de startbijeenkomst maken de groene initiatieven kennis met elkaar en horen we graag wat jouw wensen en ideeën zijn. Aanmelden kan bij info@groeneloperenschede.nl het liefst voor 8 februari.