Uitkomsten bijeenkomst Leefbaarheid ontmoetingsplek Twekkelerveld

15 september 2017

Naar aanleiding van de stadsdeelcommissie Noord in november 2016 hebben inwoners zich aangemeld voor een bijeenkomst over een ontmoetingsplek in Twekkelerveld.

De aanwezigen brachten in kaart welke activiteiten zij graag zien op een ontmoetingsplek en welke partijen hierin een rol zouden kunnen/moeten vervullen. Tevens deelden zij hun ideeën over de inrichting en financiering.  Zie hier de samenvatting.