Uitnodiging 1e bijeenkomst openbare ruimte Fazantplein

05 juli 2017

Op dinsdag 4 april hebben we tijdens een inloopbijeenkomst bij Speeltuin ’t Mekkelholt de plannen voor Mekkelholt laten zien. Als vervolg daarop is er op 11 juli een bijeenkomst voor mensen die mee willen denken over de vernieuwing van het gebied.

Het gaat daarbij om de inrichting van het Fazantplein en om Mekkelholt beter te verbinden met winkelcentrum Roombeek door een ‘langzaam verkeer’-verbinding. Ook de plannen voor de speeltuin komen aan bod.

Graag nodigen wij u uit voor de eerste bijeenkomst hierover!                                                                                                                                                                                                                                             

Wat?                                 Vernieuwing openbare ruimte Fazantplein en omgeving

Wanneer?                        Dinsdag 11 juli 2017

Hoe laat?                         19.30 uur tot 21.30 uur

Waar?                               Speeltuin ’t Mekkelholt (Dr. van Damstraat 32, Enschede)

Tijdens deze bijeenkomst presenteren we eerst de kaders en uitgangspunten waarbinnen we werken. Daarna gaan we in kleinere groepen samen aan de slag. Aan de hand van voorbeelden in de praktijk op andere plekken en referentiebeelden willen we graag weten wat u het meeste aanspreekt en waarom. Aan het eind van de avond delen we de conclusies van de groepen met elkaar. Deze uitkomsten worden meegenomen in het (schets)ontwerp dat we graag na de zomer aan u presenteren.

Graag zien wij u op 11 juli om 19.30 uur in het speeltuingebouw ’t Mekkelholt!

U kunt zich aanmelden bij Jannie ten Voorde via email-adres: j.t.voorde@enschede.nl