Veilige oversteek voor amfibieën fietssnelweg

01 november 2017

Wethouders Hans van Agteren (Enschede) en Marcel Elferink (Hengelo) waren op 13 oktober aanwezig om samen met Adri Schols van werkgroep Paddentrek de laatste hand aan de veilige oversteek te leggen.

Ieder jaar vindt in het vroege voorjaar de amfibieëntrek plaats. Padden, kikkers en salamanders trekken dan, soms massaal, van hun winterverblijf naar plassen en poelen om zicht voort te planten. Zo ook tussen Enschede en Hengelo bij het Kristalbad. Sinds de aanleg van het Kristalbad in 2013 is de trek hier sterk toegenomen. De amfibieën moeten dan de fietssnelweg F35 oversteken. Ondanks de inzet van vrijwilligers vielen er toch veel verkeersslachtoffers, vooral onder de kleine watersalamanders .

Om dit te voorkomen hebben de gemeenten Hengelo en Enschede in samenwerking met Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en de werkgroep Paddentrek, amfibieëntunnels onder de F35 aangelegd. Ook is er over een lengte van ruim duizend meter een geleidingsscherm van circa dertig centimeter hoog in de grond geplaatst. Dit scherm leidt de padden, salamanders en andere amfibieën naar de tunnels die onder de weg door lopen.