Vergadering herinrichting Enschede-Noord

15 november 2018

21 november, 11.00 uur

De uitvoeringscommissie voor de herinrichting Enschede-Noord vergadert op 21 november 2018 om 11.00 uur in Hotel Restaurant Savenije, Dorpsstraat 149-151 in Lonneker.

Belangstellenden worden uitgenodigd om deze openbare vergadering bij te wonen.

Het inhoudelijk te bespreken agendapunt is: besluit commissie vaststellen LGR Lonnekerland.

Aan het begin van de vergadering bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van spreekrecht dient u dat voorafgaand aan de vergadering telefonisch of per e-mail te melden aan de secretaris van de uitvoeringscommissie, de heer J. van der Graaf, telefoonnummer 038 4998638, mail j.vd.graaf@overijssel.nl.

Bekijk hier de agenda. De agenda met agendastukken zijn te vinden op de webpagina van het project herinrichtingenschedenoord.nl.