Werkzaamheden Fazantplein gaan door

Foto van de werkzaamheden aan het Fazantplein
09 april 2020

Aan het Fazantplein wordt er volop gewerkt aan de infra structuur en woningbouw.

PlegtVos is bezig met de realisatie van nieuwe flats en woningen en Ennatuurlijk is bezig met de aanleg van het warmtenet. Beide projecten hebben hun date line om aan het eind van het jaar de woningen op te leveren en deze van warmte te voorzien. Na realisatie van beide projecten zal de openbare ruimte worden heringericht.