Wijkbudget

18 maart 2020

Een wijkbudget is geld voor uw wijk, buurt of dorp. U kunt samen met uw buurtgenoten beslissen waaraan dit geld besteed wordt.

 Uw dorps-, wijkraad of bewonersteam speelt hierin een belangrijke coördinerende rol. Met een aantal spelregels in het achterhoofd is er heel veel mogelijk.

Heeft u een goed idee voor uw wijk? Vul deze in onder ‘de ideeën’ op de website van jijmaaktdebuurt.nl. Andere buurtbewoners en websitebezoekers kunnen dan ook een reactie geven op uw idee.

Hoe werkt dat?

Uw ideeën voor de wijk kunnen heel anders zijn dan die van uw buurman: van speeltoestellen tot het stimuleren van werk, een nieuwe inrichting van een plantsoentje tot het inzetten van een extra jongerenwerker. De wijkraden, dorpsraden en bewonerscommissies in de wijken en dorpen coördineren die ideeën en zijn samen met de stadsdeelmanager verantwoordelijk voor de verdeling van het wijkbudget. Kijk voor meer informatie eens op de website van jijmaaktdebuurt.nl