Technology Base

Actuele informatie over de ontwikkeling van de Technology Base op de voormalige vliegbasis Twenthe vindt u op deze pagina.

In ‘de achtertuin van Twente’ ligt de voormalige vliegbasis Twenthe. Zowel ondernemers als recreanten weten de plek al te vinden. Het bijzondere aan het gebied is de enorme ruimte, de historische gebouwen, de start- en landingsbaan en de groene omgeving. Er is circa 138 hectare nieuwe natuur toegevoegd. Het gebied biedt volop kansen voor economische versterking. Daar zetten de provincie Overijssel en de gemeente Enschede zich samen voor in.

Stappen

Om het gebied tot ontwikkeling te brengen en tot bloei te laten komen, zijn diverse procedures doorlopen zoals een Luchthavenbesluit, een provinciale gebiedsvisie en een bestemmingsplan. Een Milieu Effect Rapport maakt alle effecten op het milieu inzichtelijk. Op deze website leest u vooral over de procedures van de gemeente Enschede.