Visie

De gemeente Enschede heeft samen met de provincie Overijssel de ambitie om het voormalige luchthaventerrein van vliegveld Twenthe te ontwikkelen tot een gebied waar hightech bedrijvigheid en ontspanning samenkomen. De transformatie van het voormalige luchthaventerrein bouwt voort op het oeroude landgoed-principe van nut en lust. Twee clusters gesitueerd in het Twentse landschap zorgen voor nieuwe dynamiek en werkgelegenheid: Technology Base en het Middengebied.

Het gebied ademt door de grote schaal en monumentale structuren een sfeer van robuustheid die een onderscheidende opzet biedt voor innovatieve bedrijvigheid. Op Technology Base Twente staat pionieren centraal en wordt hightech bedrijvigheid beoogd die zich richt op ontwikkelen, testen, demonstreren en produceren van innovatieve producten en materialen. De start- en landingsbaan is daarbij een unieke faciliteit, die gebruikt kan worden voor luchthavengebonden bedrijvigheid.

In het Middengebied is natuur ontwikkeld (mede ter compensatie van natuur die in andere gebiedsdelen verloren gaat) voor het Natuur Netwerk Nederland en heeft ondernemer Van Eck o.a. een evenementenlocatie waar evenementen, shows en presentaties worden georganiseerd.