Kansen voor Twente

In ‘de achtertuin van Twente’ ligt een bijzonder gebied: de voormalige vliegbasis Twenthe. Zowel ondernemers als recreanten weten de plek al te vinden. Het bijzondere aan het gebied is de enorme ruimte, de historische gebouwen, de start- en landingsbaan en de groene omgeving. Onlangs is nog circa 138 hectare nieuwe natuur toegevoegd. Het gebied biedt volop kansen voor economische versterking. Daar zetten de provincie Overijssel en de gemeente Enschede zich samen voor in.

Technology Base

De Technology Base is de nieuwe benaming van het gebied van de voormalige vliegbasis. Het is een ruige plek waar ondernemers kunnen pionieren. Ze kunnen hier nieuwe concepten en technieken ontwikkelen. Technology Base is anders dan andere gebieden. De aanwezige hangars, shelters, taxibanen en startbaan hebben een aantrekkingskracht op ondernemers die willen uitproberen en vernieuwen. Het is een plek waar ondernemers krachten bundelen en (technologische) oplossingen bedenken voor ‘de problemen van morgen’. Verder is het de ideale plek voor bedrijven die actief zijn in de ‘innovatieve maakindustrie’ (ook wel Advanced Materials & Manufacturing of afgekort AMM genoemd). Het gebied is bovendien goed afgeschermd. Daarmee is het zeer geschikt om mensen op te leiden en te trainen op het gebied van bijvoorbeeld brandveiligheid.

Het gebied is overigens niet leeg. Er zijn al organisaties actief op dit deel. Zo is er de Twente Safety Campus met een grote faciliteit voor oefeningen en trainingen van hulpdiensten en een educatiecentrum voor scholen en inwoners van de regio. Er is ruimte voor het testen van verschillende soorten drones. Drones worden gebruikt in diverse toepassingsgebieden zoals veiligheid, landbouw, industrie, entertainment etc.). Verder gebruiken businessjets sinds kort de luchthaven. En de familie Van Eck ontwikkelt rondom De Strip en hangar 11 een evenemententerrein voor zakelijke en publieksevenementen. Hierbij maken ze maximaal gebruik van de aanwezige hangars, shelters, kazernes en de daarbij behorende buitenruimte.

Stappen

Om het gebied tot ontwikkeling te brengen en tot bloei te laten komen, zijn diverse procedures nodig zoals een Luchthavenbesluit, een provinciale gebiedsvisie en een bestemmingsplan. Een Milieu Effect Rapport maakt alle effecten op het milieu inzichtelijk. Binnenkort worden deze procedures gestart. Op deze website leest u vooral over de procedures van de gemeente Enschede.

Belangrijke data

  • Busexcursies: 8, 11, 17 en 18 juni
  • Inspraakperiode: 24 juni tot en met 4 augustus
  • Inloopbijeenkomsten: 5, 6, 7 juli (locaties worden nog bekend gemaakt)

Meer weten?