Plannen en procedures

Om de visie mogelijk te maken, doorlopen de gemeente en de provincie een aantal plannen en procedures. U kunt hierbij denken aan bestemmingsplannen en een luchthavenbesluit. Hierin worden de kaders aangegeven wat er in het gebied op verschillende plekken mogelijk en onmogelijk is. Alle plannen hebben afgelopen zomer ter inzage gelegen en had iedereen de mogelijkheid om een zienswijze op deze plannen in te dienen. 

Snel naar:

Hieronder vindt u een globale planning van de plannen en procedures. 

 

Bestemmingsplannen

Lees ook het Bestemmingsplan Luchthaven Twente

Regels

Toelichting

Verbeelding

Advies Commissie MER

Structuurvisie

De structuurvisie is inmiddels vastgesteld door de Enschedese gemeenteraad. Deze kunt u hier downloaden

Beleidsregels ruimtelijke kwaliteit

Wilt u meer weten over de beeldkwaliteit? Download dan de beleidsregel ruimtelijke kwaliteit.

Welstand

Provincie

De plannen en procedures die de provincie Overijssel doorloopt vindt u op www.overijssel.nl/technologybase.

Op 1 maart 2017 heeft de provincie Overijssel het Luchthavenbesluit Twente Airport vastgesteld.