Plannen en procedures

Om de visie mogelijk te maken, doorlopen de gemeente en de provincie een aantal plannen en procedures. U kunt hier bij denken aan bestemmingsplannen en een luchthavenbesluit. Hierin worden de kaders aangegeven wat er in het gebied op verschillende plekken mogelijk en onmogelijk is. Alle plannen hebben afgelopen zomer ter inzage gelegen en had iedereen de mogelijkheid om een zienswijze op deze plannen in te dienen. 

Hieronder vindt u een globale planning van de plannen en procedures. 

 

Lees ook het Bestemmingsplan Luchthaven Twente

De structuurvisie is inmiddels vastgesteld door de Enschedese gemeenteraad. Deze kunt u hier downloaden.

Wilt u meer weten over de beeldkwaliteit? Download dan de beleidsregel ruimtelijke kwaliteit.

De plannen en procedures die de provincie Overijssel doorloopt vindt u op www.overijssel.nl/technologybase.