Stadsdeelcommissie Noord

Werkterrein:

Alle bestuurlijke aspecten van het stadsdeelgewijs werken in stadsdeel Noord.

Voorzitter:

Ton ten Vergert

Commissiegriffier:

Job Kantelberg, tel. 14053, j.kantelberg@enschede.nl

Leden:

Menno Hoeksema / Vic van Dijk (D66)
Yara Hümmels (PvdA)
Zehra Ceben (Burgerbelangen)
Ahmet Yilmaz (SP)
Wim Wijfjes (CDA)
Anneke Broekman-Veltman / Jeroen Diepemaat (VVD)
Robin Wessels (GroenLinks)
Janny Joosten (ChristenUnie)
Wytse van der Veen (OPA)
Margriet Visser-Voorn (EnschedeAnders.nl)

E-mail (alle leden): rdstadsdeelcommissienoord@enschede.nl

Wethouder:

Hans van Agteren