Wijk- en dorpsraden

In de stad Enschede en de verschillende wijken bestaan er diverse bewonersbelangengroepen (bijvoorbeeld wijkcomité, buurtvereniging, wijkraad zonder erkenning of bewonersplatform). Het college van de gemeente Enschede heeft aan een aantal wijkraden de status van ‘erkend wijkorgaan’ verleend.

De wijkraden behartigen het algemeen belang van de wijkbewoners. Dit doen zij door onder andere:

  • Contacten te onderhouden met bewoners, bewonersgroepen en de gemeentelijke organisatie
  • Het periodiek houden van openbare vergaderingen en een wekelijks spreekuur
  • Het organiseren van activiteiten die de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving kunnen versterken
  • Het actief betrekken van bewoners bij vraagstukken in de wijk en onderwerpen die de gemeente aan de wijkraad ter advisering voorlegt.

Stadsdeel Noord kent de volgende wijk- en dorpsraden:

Dorpsraad Lonneker

t.a.v. het secretariaat
Dorpsstraat 98
7524 CK ENSCHEDE
www.lonneker.nl

Stichting Wijkraad Twekkelerveld

p.a. Johan van Reesstraat 18
7521 VM Enschede
www.wijkraad-twekkelerveld.nl

Bezoekadres:
De Raad
Rigelstraat 2a
7521 HK Enschede
Ma tm vrij van 9.30 tot 12.00 /13.30 tot 16.30