Omgevingsvergunning bouw azc Parkweg verleend

01 juli 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

We hebben vrijdag 28 juni 2024 de omgevingsvergunning aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verleend voor de bouw van een asielzoekerscentrum aan de Parkweg 155-157 in Enschede.

Wilt u de verleende omgevingsvergunning inzien neemt u dan contact met ons op. Dit kan digitaal via vergunning@enschede.nl of telefonisch via nummer 053 4817100. U kunt de stukken dan digitaal toegestuurd krijgen, of op afspraak inzien bij de balie van het Stadskantoor aan de Hengelosestraat.

Bezwaar maken

Vanaf 29 juni 2024 gaat de bezwaarperiode van 6 weken in. In deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen de verlening van de vergunning. Meer informatie over wanneer en hoe u bezwaar kunt maken vindt u op de website van de gemeente Enschede. 10 juli 2024 publiceren wij op onze advertentiepagina’s in Huis-aan-huis Enschede dat de vergunning is verleend.