Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen u wanneer u vragen heeft over het regelen van zorg of hulp. Zij horen niet bij de gemeente of een zorginstelling. De gemeente of zorginstelling heeft dus geen invloed op hun ondersteuning. U kunt zelf onafhankelijke cliëntondersteuning aanvragen. Het is gratis. In Enschede biedt Zorgbelang Overijssel onafhankelijke cliëntondersteuning aan. Deze organisatie helpt u gratis bij het zoeken naar de beste zorg en hulp.

Hoe helpt de onafhankelijke cliëntondersteuner

De onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u bij vragen over hulp: 

 • Om langer thuis te blijven wonen
 • Als er veel en voor lange tijd zorg nodig is
 • Bij het vinden van werk
 • Bij zorg en ondersteuning voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • Bij vragen over de Wmo of Jeugdwet
 • Bij vragen over de basisverzekering (Zorgverzekeringswet)

Hoe helpt Zorgbelang Overijssel

Zorgbelang Overijssel helpt:

 • Bij het aanvragen van hulp of ondersteuning
 • Met het bespreken van uw vraag en alles op een rij zetten
 • Met advies om een probleem op te lossen
 • Door informatie te geven over uw rechten
 • Door informatie te geven over uw mogelijkheden bij een klacht
 • Bij het schrijven van een klachtbrief, bij een klachtgesprek of bij het indienen van een officiële klacht

Contact met Zorgbelang Overijssel

Vraag de Wijkwijzer om hulp als het niet lukt om zelf contact te krijgen met Zorgbelang Overijssel: