Aparte TVL subsidieregeling 1e kwartaal 2021 voor starters!

01 juni 2021

Tegemoetkoming vaste lasten startende ondernemers voor Q1 is een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het KVK Handelsregister.

De tegemoetkoming geldt voor het 1e kwartaal van 2021. De referentieperiode is het 3e kwartaal van 2020.

De TVL Startende ondernemingen is er voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en geldt ook voor zzp'ers met een aparte voordeur naar hun werkruimte.

Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is 1.500 euro en het maximum is 124.999 euro.

Aanvragen van TVL voor startende ondernemers Q1 kan van 31 mei 2021, 09.00 uur tot 12 juli 2021, 17.00 uur!

In Q2 kunnen startende ondernemers gebruikmaken van de reguliere TVL regeling.

NB. Startende bedrijven die verbonden zijn aan een andere onderneming en onderdeel zijn van een bestaande groep, komen niet in aanmerking voor de regeling. Voorbeelden zijn dochterondernemingen, werkmaatschappijen, nieuwe filialen die onder een aparte BV zijn gestart, en franchisenemers die niet los staan van de franchisegever.