Bedreiging of afpersing

Bedreiging en afpersing zijn vormen van ondermijnende criminaliteit waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Afpersing is een delict waarbij door middel van intimidatie, bedreiging, vernieling of mishandeling een onredelijke eis wordt gesteld aan het slachtoffer om iets te doen of te laten. Vaak gaat het hierbij om het afgeven van een geldbedrag. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien ondernemers in de afgelopen vijf jaar wel eens afgeperst is. Afpersing en bedreiging kennen vele verschijningsvormen en hebben veel impact op het slachtoffer. Het is belangrijk om bedreiging en afpersing zo snel mogelijk te melden om erger te voorkomen.

Wat te doen bij bedreiging en/of afpersing: 

  • Toon weerbaarheid en ga niet in op de eisen van de afperser: betaal nooit!
  • Praat erover en doe aangifte bij de politie
  • Vraag om advies bij de Vertrouwenslijn, via telefoonnummer 0800-2800-200. De vertrouwenspersonen van de Vertrouwenslijn kunnen u helpen als u wordt afgeperst of bedreigd, of als u hier een vermoeden van heeft. De vertrouwenspersonen hebben een netwerk van deskundigen met wie zij u in contact kunnen brengen of die u eventueel kunnen begeleiden bij het doen van aangifte. U kunt ook anoniem bellen met de Vertrouwenslijn. Voor meer informatie over de Vertrouwenslijn, zie https://www.devertrouwenslijn.nl/.
     

Handige links

- Veilig ondernemen begint hier

Voor uitgebreide informatie en handige tools over verschillende onderwerpen rondom veilig ondernemen. Hier vindt u bijvoorbeeld online trainingen, instructies en scans.

- Checklist brand

Hier vindt u praktische informatie en krijgt u advies op maat over het voorkomen van brand in uw bedrijf.

- App ‘veilige horeca’ 

Informatie over de App met tips en adviezen rondom veiligheidsrisico’s in horecabedrijven.

- Detailhandel Nederland

Voor informatie over winkelcriminaliteit

- Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)  

Biedt kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies, onder andere over veilig ondernemen.

- Veilig zakelijk internetten 

Voor praktische informatie, gratis veiligheidsscans en online trainingen rondom zakelijk gebruik van internet.

- Kamer van Koophandel

Voor tips en adviezen om fraude te voorkomen.

- VNO-NCW

De grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. Deze organisatie houdt zich onder andere bezig met criminaliteitsbeheersing.