Bedrijfsbezoek Zeton

15 juni 2020

Wethouder June Nods bracht vrijdag 12 juni ook een bezoek aan het bijzondere bedrijf Zeton, ontwikkelaar en bouwer van pilot-plants, op De Marssteden.

Zeton is een bijzonder bedrijf. Iemand heeft ooit de kwalificatie “een speeltuin voor chemisch technologen” bedacht en daar zit een grote kern van waarheid in. Want er zijn maar weinig bedrijven waar chemisch technologen en constructietechnici  zo intensief samenwerken als bij Zeton. Het bedrijf bouwt pilot-plants voor chemische toepassingen en is daar van het begin tot het eind bij betrokken. Bij het ontwerp, de bouw en uiteindelijk de ingebruikname op locatie. En dat maakt Zeton echt uniek. De opdrachtenportefeuille groeit flink, de projecten worden groter en complexer en het bedrijf breidt haar productie-site in Enschede fors uit.

Pilot plants zijn proeffabrieken voor de chemische industrie die klantspecifiek worden gebouwd. Dat kan voor verschillende soorten industrie zijn, bijvoorbeeld voor de traditionele chemie, de fijnchemie, de farmaceutische industrie, de polymerenindustrie of voor de petrochemie. Deze industrieën maken steeds meer actief gebruik van duurzame “groene” grondstoffen. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer projecten van de grond komen waarbij nieuwe bio-brandstoffen of bio-chemicals kunnen worden geproduceerd. Om zo’n pilot plant te kunnen bouwen en te kunnen laten functioneren, zijn verschillende disciplines nodig. Process engineering, maar bijvoorbeeld ook mechanical engineering, software engineering en last-but-not-least goed getrainde constructeurs. Zeton heeft voor de personeelsaanwas vanuit de specifieke opleidingen, samenwerkingsverbanden met de UT, Saxion en het ROC. Voor deze kennisinstituten worden masterclasses georganiseerd waarbij studenten het in de theorie geleerde in de praktijk kunnen toetsen.

June Nods bezocht de indrukwekkende plant in aanbouw voor BTG Bioliquids BV. Met dank aan Johan ter Harmsel en Gerhard Muggen.

In de afgelopen jaren is tussen Zeton en BTG een zeer hechte samenwerking ontstaan. De klant/leveranciersverhouding heeft hierbij een extra dimensie gekregen in de vorm van een verregaande samenwerking tussen de beide bedrijven bij het verder ontwikkelen van de pyrolyse-installaties van btg-btl. Elkaar scherp houden, gebruik maken van elkaars expertise en een gedeelde focus op de eindklant maakt dat de samenwerking heeft geresulteerd in grote opdrachten aan btg-btl uit Finland en Zweden.

Op de foto staan: Gerhard Muggen (Managing Director btg-btl), June Nods (wethouder gemeente Enschede) en Johan ter Harmsel (Managing Director Zeton).