Bijeenkomst ondernemers Buitengebied Enschede

30 november 2017

Op woensdag 29 november organiseerden Gemeente Enschede en Stawel (Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede) in het verenigingsgebouw Usselo een bijeenkomst voor ondernemers in het buitengebied.

Doel van de bijeenkomst was om op te halen wat er speelt in de agrarische branche en hoe de gemeente (nog beter) zou kunnen faciliteren. Tevens kwamen 2 sprekers inspireren en hun visie op de ontwikkelingen in de sector schetsen. Als eerste sprak Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij bij Rabobank Nederland. Hij schrijft ook blogs over actuele thema’s in de sector. Daarna presenteerde Alex Datema zijn activiteiten op het gebied van boerennatuur.nl. Hij is veehouder in Groningen. Zijn bedrijf kenmerkt zich door modern ondernemerschap gecombineerd met agrarisch natuurbeheer.

Foto’s van de bijeenkomst zijn te vinden op de Facebookpagina van het Ondernemersloket.