De plussen van 50+ voor uw bedrijf

50+ werknemer
18 april 2018

De economie trekt aan en er zijn meer kansen op het vinden van een baan. Toch lijkt het aantal mensen in de bijstand, waarvan ca. 40% bestaat uit 50+werkzoekenden, te stabiliseren. Zij profiteren nog onvoldoende van de groeiende economie.

Zowel landelijk als vanuit de gemeente Enschede en Werkplein Twente zijn er regelingen en instrumenten, waar werkzoekenden én werkgevers gebruik van kunnen maken. Het in dienst nemen van 50+’ers biedt namelijk meerdere plussen. Werknemers van 50 jaar en ouder zijn over het algemeen productief en vitaal en – anders dan de beeldvorming doet vermoeden – niet vaker ziek dan andere leeftijdsgroepen (Signalement CBS, 2016). Veel 50+’ers zijn (zeer) gemotiveerd om werk te zoeken en brengen veel expertise en ervaring mee. Dit wordt ook door het Ministerie van SZW onderstreept. In dit kader is in 2017 gestart met het Actieplan SZW. Daarmee wordt de doelgroep 50+ bij werkgevers onder de aandacht gebracht en wordt de heersende beeldvorming ontkracht. Ook belangenbehartiger voor ouderen, ANBO, stimuleert dat werkzoekende 50+’ers en werkgevers elkaar beter vinden. John de Wolf is aangetrokken als ambassadeur voor oudere werkzoekenden en sinds 10 april is de vacaturesite ANBO-ErvarenJaren in gebruik gesteld.

Niet alleen vanuit de overheid of belangenorganisaties wordt aandacht gevraagd voor de meerwaarde van oudere werknemers voor de arbeidsmarkt. Ook klinkt vanuit de arbeidsmarkt zelf de roep om onder werkgevers de meerwaarde van oudere werknemers te zien. In het AD en het vakblad de Ondernemer pleit Henny van der Most bijvoorbeeld voor meer doorstroming van personeel. Dit maakt dat werknemers ervaring op kunnen doen bij meerdere werkgevers. Dat is een kwaliteit die hij ziet in 50+’ers: “Ik neem ze graag aan, het zijn superwerknemers. Dit is juist de groep die meerdere bazen heeft gehad.” Het feit dat oudere werknemers vaak meer ervaring hebben, zowel met verschillende banen als binnen een vakgebied, maakt ze aantrekkelijk: “Op verschillende plekken leer je wat wel en wat niet werkt, wat bij je past en wat niet, en welke werkgevers je goed bevallen.”

Kortom, oudere werkzoekenden (50+) bieden meerdere plussen voor de arbeidsmarkt. Daarnaast bieden landelijke regelingen (via Belastingdienst) en het (regionale) instrumentarium van Werkplein Twente aanvullende mogelijkheden voor deze werkzoekenden maar ook voor u als werkgever. Profiteer hiervan als u een werkzoekende van 50+of ouder in dienst neemt!

De plussen van 50+ voor u op een rij

 • Mobiliteitsbonus: Een korting op belastingpremies voor werkgevers bij het in dienst nemen van een werkzoekende van 56 jaar of ouder. Deze korting is maximaal 7.000 euro per jaar.
 • WTL (Wet Tegemoetkoming Loondomein): Dit betreft 3 tegemoetkomingen waarbij de LIV (lage inkomensvoordeel; tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon) en LKV (loonkostenvoordeel; tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met ziekte/beperking in dienst nemen, doelgroepenverklaring noodzakelijk) ook gericht zijn op oudere werknemers.
 • De mogelijkheid tot educatie en vakscholing via Werkplein Twente.

Logo Werkplein Twente

 

 

Selectie uit aanbod Werkplein Twente (ook) voor 50+werkzoekenden

 • Netwerktrainingen van het UWV.
 • Speeddates met en excursies naar werkgevers.
 • Regionale inzet van arbeidsmarktcoaches waarbij de caseload veelal uit 50+ werkzoekenden bestaat.
 • Proefplaatsing.
 • Werken in Duitsland via het Grens-infopunt (Euregio).
 • Participatieplaatsen.
 • Intervisiebijeenkomsten en groeigesprekken via M-Pact, evenals het aanbod specifiek gericht op werkzoekenden zoals Solliciteren +, CV Check en Budgetadvies.
 • Vrijwilligerswerk.

Met het aanbod vanuit Werkplein Twente bieden we de werkzoekenden van 50 jaar en ouder mogelijkheden om stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Graag nodigen we u als werkgever uit om de plussen van 50+ te bespreken en te ervaren. Neem hiervoor contact op met uw Adviseur Werk van Werkplein Twente of kijk voor meer informatie op de website van Werkplein Twente.