Energielabel C voor kantoorgebouwen verplicht per 1 januari 2023!

13 juli 2021

Een kantoorgebouw waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2 moet in 2023 minimaal energielabel C hebben.

Dit betekent een primair fossiel energieverbruik van 224 kWh per m2 per jaar of minder. De verplichting gaat in op 1 januari 2023. Dit betekent dat uiterlijk op die datum alle maatregelen die tot minimaal energielabel C leiden getroffen moeten zijn en op basis daarvan een energielabel is geregistreerd. De verplichting is opgenomen in het Bouwbesluit.

Bekijk de veelgestelde vragen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)