Gebiedsstrategie Kennispark Twente

30 november 2018

Toplocatie voor ondernemend talent en innovatie. De stuurgroep Kennispark presenteert vol trots de gebiedsstrategie voor de innovatiecampus Kennispark Twente.

Zij nodigen hiermee alle partijen op Kennispark uit om zich aan te sluiten bij deze strategie, zodat ze gezamenlijk kunnen bouwen aan een sterke en toekomstbestendige innovatiecampus die een belangrijke bijdrage levert aan de regionale economie van Twente.

Deze strategie is het resultaat van een proces dat ongeveer een jaar heeft geduurd. In dat jaar zijn via grote aantallen interviews, expertsessies, workshops en evenementen de visies en meningen van alle gebruikers van het gebied opgehaald. Van studenten en medewerkers tot hoogleraren en directeuren van bedrijven en onderzoeksinstituten. De daaruit resulterende input is gecombineerd met analyse van de beschikbare data over het gebied. Samen met ingeschakelde experts over economische en ruimtelijke campusontwikkeling heeft een kernteam van mensen van de Universiteit Twente, Novel-T, gemeente Enschede en provincie Overijssel in opdracht van de stuurgroep gebiedsontwikkeling Kennispark Twente deze strategie tot stand gebracht. Dit is bijzonder, want niet alleen is het voor het eerst dat de 4 O’s (onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheden) in één co-creatie een koers voor Kennispark uitzetten, het is ook voor het eerst dat daarbij integraal zowel de hardware (gebouwen, openbare ruimte, infrastructuur) als de software (mensen, samenwerking, profiel) worden meegenomen.

Voor meer informatie: www.kennispark.nl