Get Connected: samen de zorg innoveren vanuit Twente

02 oktober 2018

Op dinsdag 2 oktober organiseerden het Health Innovation Park, de Gemeente Enschede en Health Holland een conferentie waar Twentse zorginnovators, zorgprofessionals, het bedrijfsleven, onderzoekers, hubs en kennisinstellingen op het gebied van medtech en e-Health samen kwamen.

Met als doel om elkaar te leren kennen, kennis te delen, elkaar te inspireren en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Het Twentse Life Science & Health ecosysteem werd overzichtelijk in beeld gebracht. Na uitleg over het ecosysteem medtech/e-Health lieten vijf bedrijven en zorginstellingen zien hoe zij met medtech bezig zijn. Alle ecosysteem partners in Twente presenteerden hoe zij kunnen helpen bij innovatie uitdagingen. Tevens maakten we in 'Die Tolle Woche' de verbinding met onze buren in Duitsland. Het College van B&W van Enschede én Münster schoof aan bij de netwerklunch. Hoe kunnen we met hen samenwerken? Door elkaar te leren kennen, ontdekken we nieuwe mogelijkheden.