Groeien met uw bedrijf?

Groeivragen ROZ
13 juni 2018

Nu de economie in de afgelopen jaren weer groei laat zien, is het zaak voor ondernemers om hiervan mee te profiteren.

Toch lukt het niet altijd om de geboden kansen te benutten. ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) kan deze groep (startende) ondernemers van dienst zijn bij hun vragen rondom groei, bijvoorbeeld over strategie, financiering of personeel.

Veel voorkomende groeivragen

Veel voorkomende vragen rondom het groeien met een bedrijf hebben betrekking op:

  • het aannemen van personeel
  • wanneer ‘moet’ ik personeel aannemen
  • het financieren van groei
  • hoe loop ik als bedrijf niet teveel risico

Het zijn allerlei dilemma’s waar menig ondernemer mee te maken krijgt. Ook het zien van nieuwe mogelijkheden in de markt, maar te weinig werkkapitaal voorhanden hebben om de kans in te koppen, komt tegenwoordig vaak voor. Andere financieringsmogelijkheden dan via de bank zijn bij veel ondernemers niet of nauwelijks bekend.

Ondernemersadviseurs staan klaar

Twee deskundige en betrokken ondernemersadviseurs van ROZ staan klaar om (startende) ondernemers met groeivragen te helpen. Joris Mekenkamp en Ben Overbeek hebben een brede, bedrijfskundige achtergrond en een ruime ervaring in het adviseren van ondernemers. Daarnaast beschikt het ROZ over een breed netwerk aan bedrijfsintermediairs waarmee in de praktijk al jaren wordt samengewerkt. In geval van specifieke vragen, die specialistische kennis vergen, wordt actief doorverwezen.

Ondernemers uit het kleinbedrijf met vragen rondom het thema groei kunnen contact opnemen met één van deze twee adviseurs via 074 - 241 5100 of info@rozgroep.nl.

Deze individuele advisering en begeleiding bij groei wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel.