MKB tour Provincie Overijssel in Enschede

07 juli 2017

Provincie Overijssel is met de MKB tour ook langs geweest in Enschede. Het doel van de MKB tour is om een optimaal ondernemersklimaat te creëren dat tegemoet komt aan de wensen van de ondernemers. De betrokkenheid van de gemeente is daarbij essentieel.

De provincie ging op vrijdag 30 juni in gesprek met Enschedese ondernemers, ondernemersverenigingen en partners van de gemeente. Het MKB staat voor tal van uitdagingen om zich te ontwikkelen, innovaties tot stand te brengen, het juiste personeel aan te trekken of de optimale vestigingsplaats te vinden. Het continu met elkaar in contact blijven en de aanpak aanscherpen zodat de ondernemer optimaal kan blijven ondernemen. Daarvoor staan de gemeente, die een belangrijke rol heeft in het scheppen van een goed vestigingsklimaat, de ondernemers, het onderwijs en de provincie aan de lat.

De MKB tour is gestart op de locatie van de Startup Community Cee Cee in The Cee Spot. Hier heeft de provincie haar plannen gepresenteerd en is in gesprek gegaan met ondernemers, ondernemersverenigingen, netwerkpartners en vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder wethouder Welman. De ambities van de provincie focust zich op topsectoren, maar ook op het MKB en de zelfstandige professional. Informatie over de verschillende programma’s van de provincie leest u op www.overijssel.nl/loket/subsidies.

Wethouder Welman benadrukte de enorme inzet van de ondernemers voor de stad. Kansen voor de stad en de regio worden gezamenlijk door de ondernemers, het onderwijs en de overheid opgepakt. En dat moeten we vast blijven houden en blijven versterken. Een aantal aandachtspunten die aangekaart zijn door de ondernemers(verenigingen) zijn betalingstermijnen en het vinden van geschikt personeel (met name niveau 1 en 2).

Het ochtendprogramma was effectief en benadrukte het belang om met elkaar in contact te blijven. ’s Middags hebben gedeputeerde Hijum en wethouder Welman het bedrijf ASG The Netherlands op het Euregio Bedrijvenpark bezocht. Al met al was het een geslaagde dag!

Meer informatie over de MKB tour is te vinden op de website van Provincie Overijssel.