Personeel aannemen door middel van een proefplaatsing

15 mei 2018

Wilt u iemand aannemen die werkloos is of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Maar twijfelt u of de werknemer het werk wel aan kan? Een proefplaatsing kan dan een goede oplossing zijn.

Onlangs verscheen er al een artikel over Flextensie. Een methode om snel, eerlijk en eenvoudig bijstandsgerechtigden in te kunnen zetten op flexibel en tijdelijk werk.

Dit soort methodes maken het aantrekkelijk om werknemers aan te nemen. Een proefplaatsing kan een goede oplossing zijn als u twijfelt of een werknemer het werk aan kan. Dankzij een proefplaatsing krijgt een bijstandsgerechtigde¹ weer een kans om ervaring op te doen. Daarnaast kan hij of zij zich bewijzen in de functie. Tijdens de proefplaatsing behoudt de werknemer de uitkering en betaalt u als werkgever nog geen salaris.

Voorwaarden voor een proefplaatsing

Als u een proefplaatsing aanbiedt, heeft u de intentie om de werknemer na afloop van deze proefplaatsing een arbeidscontract aan te bieden. Dit contract moet voor minimaal 6 maanden zijn en voor minimaal hetzelfde aantal uren als tijdens de proefplaatsing. Na een proefplaatsing mag er geen sprake meer zijn van een proeftijd. Daarnaast zorgt u ervoor dat de werknemer gedurende de proefplaatsing onder de dekking van een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering valt.

Om toestemming te krijgen van de gemeente Enschede vult u het formulier Aanvraag proefplaatsing samen met de werknemer in. Pas nadat de gemeente Enschede toestemming heeft gegeven, kan er gestart worden met de proefplaatsing. Tijdens een proefplaatsing kan maximaal 3 maanden bij een werkgever worden gewerkt met behoud van uitkering.

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw Adviseur Werk van Werkplein Twente of u het Werkgeversservicepunt Twente via werkgeversservicepunt-twente@uwv.nl of 053 - 350 68 07.

¹ Het gaat om bijstandsgerechtigden van 27 jaar en ouder die begeleid worden naar werk door de gemeente Enschede.