Pilotproject Duurzaamheidsroute A35 – Praat mee!

Pilotproject Duurzaamheidsroute A35
07 september 2021

Enschede onderzoekt mogelijkheden voor duurzame zonne-energie langs de rijkswegen N35/A35. Op dit moment bevindt de pilot zich in de verkenningsfase. Gemeente Enschede nodigt geïnteresseerden uit hierover in gesprek te gaan op 14, 15 of 16 september. 

Meepraten via gesprekken en/of enquête

Gemeente Enschede gaat op 14, 15 en 16 september online in gesprek over de mogelijkheden voor de opwek van duurzame zonne-energie langs de N35/A35. Tijdens deze gesprekken inventariseert de gemeente wensen, ideeën en aandachtspunten voor de opwek van zonne-energie langs de N35/A35. Op de website van Duurzaamheidsroute A35 staat meer informatie over de gesprekken en hoe men zich daarvoor kan aanmelden. Naast de gesprekken kan men via deze website ook meepraten door een enquête in te vullen.

Schetsontwerp en haalbaarheidsplan

Met de opgehaalde informatie werken we toe naar een schetsontwerp en haalbaarheidsplan. Eind van dit jaar neemt de Stuurgroep een besluit over de verdere planvorming rondom de Duurzaamheidsroute A35. De stuurgroep bestaat uit de bestuurders van de gemeenten, Provincie Overijssel, Enexis en Rijkswaterstaat.

Twentse samenwerking

De Twentse Duurzaamheidsroute A35 is een gezamenlijk pilotproject van 6 gemeenten (Enschede, Almelo, Borne, Hellendoorn, Hengelo en Wierden) met Rijksdiensten, de Provincie Overijssel, waterschap en netbeheerders. Uit eerdere gesprekken over de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) kwam naar voren dat er voorkeur is voor de opwek van duurzame energie langs rijkswegen.

Hernieuwbare energie op rijksgrond

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid – waar mogelijk – de gronden die in haar bezit zijn, beschikbaar stelt voor het duurzaam opwekken van hernieuwbare energie. Centrale en decentrale overheden werken daarom samen op 10 locaties in Nederland om rijksgronden beschikbaar te stellen voor het opwekken van zonne- en/of windenergie. De Twentse Duurzaamheidsroute A35 is één van deze pilots.

Meer informatie over de pilots in Nederland staat op de website van  Energie Op Rijksgrond