Provinciale Voucherregeling Thuiswerkplan

iemand achter de laptop die aantekeningen maakt
28 april 2021

Al maandenlang werken we massaal vanuit huis en hebben veel werkgevers en medewerkers hiermee ruime ervaring opgedaan.

Inmiddels is ook duidelijk dat het vele thuiswerken zorgt dat de files nagenoeg zijn opgelost! Reden genoeg om na te denken hoe we na corona deze situatie voor een deel kunnen vasthouden. De provincie Overijssel wil werkgevers graag helpen om een plan op te stellen om het thuiswerken structureel te maken. Voor het opstellen van dit plan kunnen werkgevers nu een voucher aanvragen!

Financiële steun met voucher

Deze voucher bestaat uit financiële ondersteuning bij het laten opstellen van een thuiswerkplan. In dit plan moeten werkgevers aangeven hoe zij hun medewerkers ook na corona duurzaam inzetbaar houden en hoe zij zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit. Dit door bijvoorbeeld thuiswerkdagen te spreiden over de week, maar ook door te kijken naar de mogelijkheden van videobellen voor zakelijke afspraken.

Vergoeding gebaseerd op aantal medewerkers

Overijsselse werkgevers met meer dan 50 medewerkers kunnen een voucher online aanvragen via Subsidie Voucherregeling thuiswerkplannen.

Het is een open voucherregeling, waarbij een werkgever met het subsidiebudget (of meer en dan voor eigen kosten) een externe adviseur inschakelt. De werkgever zelf bepaalt welke adviseur wordt ingeschakeld.

De vouchervergoeding is afhankelijk van het aantal medewerkers:

  • 50-100 medewerkers € 3.000
  • 101-250 medewerkers   € 3.500
  • < 250 medewerkers  € 4.000

Bedragen excl. BTW, werkgevers betalen externe deskundigen inclusief BTW en kunnen de BTW later met de belastingdienst verrekenen.

Bij het opstellen van een thuiswerkplan is wel de voorwaarde verbonden dat aandacht wordt besteed aan de aspecten motivatie en cultuur, faciliteiten thuis en op kantoor, en spelregels en afspraken. Dat is in de voucherregeling vastgelegd in een aantal uitwerkpunten.

Voor deze voucherregeling is € 250.000 beschikbaar.  OP=OP

Aanvraagformulier