Reminder Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven!

15 maart 2019

Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen als uw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruikt. Dan moet u voldoen aan de informatieplicht.

In 2019 is het Activiteitenbesluit milieubeheer veranderd. Naast de energiebesparingsplicht is er ook een informatieplicht voor bedrijven en instellingen. Daarmee willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen.

Erkende Maatregelenlijst

Ga nu alvast aan de slag met energie besparen. Voor energiebesparende maatregelen gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Hierin staan maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Actuele informatie en hoe informatieplicht werkt, leest u op https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht

Uw rapportage kunt u indienen via https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing.

Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.